משנת 1934 חברת “רסקו“ מקבוצת ישרס מלווה את התפתחות המדינה. בנינו בגאווה את הארץ לאורכה ולרוחבה, הקמנו ערים,
מושבים, שכונות ובעיקר.... בתים שגרים בהם אנשים מאושרים. דורות שלמים גדלו בבתינו, עכשיו תורם של הדורות הבאים.